Avís legal

1. Dades identificatives.

En compliment amb el deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular del domini web és (HGC ODONTOLOGIA I IMPLANTS DENTALS SL) amb NIF (B67824128) i amb adreça per a aquests efectes a (Rambla de Ergaran 275, Local, 08224 Terrassa, Barcelona) d’ara endavant LA CLÍNICA.

2. Acceptació de l’Usuari.

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web (www.hgcdental.com) (d’ara endavant la “Web”) que LA CLÍNICA posa a disposició dels usuaris d’Internet. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la Web. L’accés i navegació d’un usuari per la Web implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal. LA CLÍNICA pot oferir a través de la pàgina web serveis que podran estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3. Utilització de la web.

3.1. L’usuari es compromet a utilitzar la web, els continguts i els serveis d’acord amb la llei, el present Avís Legal, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari es compromet a no utilitzar la web o els serveis que es presten a través d’ella amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, perjudicials per als interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, desactivar o deteriorar la web o els seus serveis o impedir-ne un ús normal per part d’altres usuaris.

3.2. L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, desactivar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin a la web.

3.3. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés dels altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA CLÍNICA presta el servei, així com a dur a terme accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

3.4. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de L’EMPRESA o de tercers.

3.5. L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, programari i, en general, qualsevol tipus de material accessible a través de la web o dels serveis oferts en aquesta.

3.6. S’entén que l’accés o utilització de la web per part de l’usuari implica l’acceptació per part d’aquest de l’Avís Legal que LA CLÍNICA tingui publicat en el moment de l’accés, el qual estarà sempre disponible per als usuaris.

3.7. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que LA CLÍNICA ofereix en la seva seu web i a no emprar-los per a activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal, ni per difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

4. Accés a la web.

4.1. L’accés a la web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït.

4.2. Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris estarà subjecte al que s’estableix a la secció 9 d’aquest Avís Legal.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través de la web per part de menors d’edat, havent d’obtenir degudament i amb antelació el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes que dugui a terme els menors sota la seva custòdia.

4.4. Si per a la utilització d’un servei a la web, l’usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable de facilitar informació veraç i lícita.

4. Modificacions de l’Avís Legal.

LA CLÍNICA es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar la web i el present Avís Legal.

5. Accés a la web.

5.1. LA CLÍNICA es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer a la web. En qualsevol cas, LA CLÍNICA estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que puguin aparèixer a la web, sempre que no li siguin imputables.

5.2. LA COMPANYIA no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a LA CLÍNICA, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de LA CLÍNICA.

6. Limitació de garanties i responsabilitats.

6.1. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la web (www.hgcdental.com) i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) pertanyen, com a autora d’obra col·lectiva o com a cessionària, a LA CLÍNICA o, si escau, a terceres persones.

6.2. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb qualsevol finalitat, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LA CLÍNICA. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de LA CLÍNICA i de terceres persones.

6.3. Als efectes del que preveu l’article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, LA CLÍNICA s’oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d’aquest portal web amb la finalitat de realitzar ressenyes amb fins comercials sense comptar amb la prèvia autorització de LA CLÍNICA.

6.4. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb altres finalitats, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

6.5. LA CLÍNICA proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, en aquest cas LA CLÍNICA no es fa responsable d’aquests continguts ni de totes les reclamacions que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos.

7. Enllaços de tercers.

7.1. En el cas que a la web hi hagi enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, LA CLÍNICA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas LA CLÍNICA assumirà cap responsabilitat pels continguts d’un enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

7.2. Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de LA CLÍNICA.

7.3. LA CLÍNICA només autoritza mencions als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reproduïsquen, sense la deguda autorització, els continguts de LA CLÍNICA.

8. Protecció de dades personals.

8.1. LA CLÍNICA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, tot això, d’acord amb el que estableix la legislació espanyola i europea de protecció de dades de caràcter personal.

8.2. L’usuari pot facilitar a LA CLÍNICA les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que apareixen a la web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que compleix les exigències establertes pel REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD). De la mateixa manera, LA CLÍNICA pot obtenir dades de caràcter personal originades per la navegació i/o ús de la web.

8.3. Li preguem que llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

9. Llei i jurisdicció.

Totes les qüestions que sorgeixin entre LA CLÍNICA i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa

del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en allò que no estigui previst en elles, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent expressament les parts a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de LA CLÍNICA.